Din naturlige samarbeidspartner når det gjelder


Vi setter kundene i høysetet, og gjør alt som er mulig for at klientene skal få så mye som mulig ut av samarbeidet samtidig som at vi er svært opptatt av at lover og regler skal følges. Dette er til det beste for våre klienter.

REGNSKAP

BUDSJETT

ØKONOMISK

RÅDGIVNING

ÅRSOPPGJØR

Tvedestrand Regnskapsbyrå AS er et autorisert Regnskapsfører-selskap. Dette vil si at vi er underlagt svært strenge regler som kontrolleres av Kredittilsynet.

Vi er medlem av Regnskap Norge. Dette medfører at vi også her blir kontrollert av foreningen, og at vi løpende blir oppdatert med hensyn til regelendringer, lovendringer, forskrifter og lignende.

Vårt mål er å være en aktiv støttespiller for deg og ditt foretak, og gjennom vår stadig oppdaterte kompetanse, bidra til mest mulig rasjonelle og fremtidrettede løsninger.

TA KONTAKT FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD PÅ VÅRE TJENESTER !